Wat is je rol op Teamvrijwillig?

Particulier - iets bieden of vragen

Professioneel - voor mijn organisatie of cliënt