Belangen cliënt centraal

Bij mentorschap staat de cliënt centraal ‘Ik probeer ervoor te zorgen dat zij echt iets over zichzelf te vertellen heeft’ Elly is sinds augustus 2020 mentor van Niki. Toen ze in de krant de advertentie van Mentorschap Noordwest en Midden tegenkwam dacht ze gelijk ‘dat lijkt me leuk’. Elly: ‘Als mentor behartig je de zorgbelangen van je cliënt. Dat betekent niet dat je de belangen bepaalt, maar soms wel verwoordt. Je moet goed luisteren naar wat je cliënt nodig heeft en daarin ondersteunen. En hierin afstemmen met anderen om te zorgen dat dit ook lukt.’ Regie voeren Stichting Mentorschap Noordwest en Midden biedt mentorschap aan mensen die door ziekte of een beperking niet goed zelf de regie over hun zorg en welzijn kunnen voeren. En geen familie of vrienden hebben om hen hierbij te ondersteunen. De Stichting wordt hiervoor door de rechtbank aangesteld als wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger. De vrijwillige mentoren die bij de Stichting werkzaam zijn voeren het mentorschap uit met een mandaat. Wandelen Elly bezoekt Niki om de twee à drie weken. Niki woont in een appartement in een beschermd wonen-complex. ‘We gaan tijdens mijn bezoeken altijd eerst een rondje wandelen. Dat vinden we allebei fijn en dan kunnen we gelijk dingen bespreken. Zo’n wandeling maakt het gesprek makkelijker, omdat je stiltes kunt laten vallen en elkaar niet direct hoeft aan te kijken. Zo is het minder beladen. We bespreken dan dingen die nu spelen, maar praten ook over het verleden.’ Transparant Elly en Niki hebben inmiddels een vertrouwensband opgebouwd. ‘Ik vind het belangrijk dat je als mentor betrouwbaar bent en je afspraken nakomt. Als ik wat beloof, dan doe ik dat ook. Ook wil ik graag transparant zijn naar Niki. Als ik over haar mail met de zorgverleners, dan neem ik haar daar in mee. Ik laat haar ook de verslagen lezen die ik maak over mijn bezoekjes en vraag of ze het eens is met de inhoud. Ik probeer ervoor te zorgen dat zij ook echt iets over zichzelf te vertellen heeft. Dat zij zoveel mogelijk zelf de regie houdt. Ik hoop dat ze meer zelfvertrouwen krijgt en stappen kan maken. Eigenlijk hoop ik dat ik straks overbodig ben, omdat ze het allemaal zelf weer kan.’ Raakvlakken Een van de leuke dingen aan het mentorschap vindt Elly de samenwerking met andere mensen. Ook heeft het werk als mentor raakvlakken met haar achtergrond in het onderwijs. ‘Ik was ambulant begeleider van kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, die naar een reguliere basisschool gingen. Het was mijn taak om de mensen op school te adviseren en te begeleiden in het bieden van de juiste ondersteuning voor het kind. Dit deed ik samen met het kind en alle betrokkenen daar omheen.’ Tweede cliënt Sinds kort is Elly mentor van een tweede cliënt. Dit is een Marokkaanse vrouw met beginnende dementie. Zij woont inmiddels in een zorginstelling. ‘Door de dementie is haar kennis van het Nederlands bijna verdwenen. Het wordt dus een uitdaging om goed contact met haar te krijgen. Maar ik houd wel van een uitdaging. Eerst goed luisteren en dan kleine stapjes maken en soms weer een stapje terug doen.’ Ook mentor worden? Interesse Heb jij affiniteit met volwassenen met een beperking? Ben je minimaal op mbo-4 niveau opgeleid en circa 6 uur per maand beschikbaar? En wil je echt verschil maken? Meld je dan nu aan als mentor! Deel deze verhalen en inspireer anderen om ook te helpen! Facebook Twitter LinkedIn Whatsapp Forward

Lees het verhaal

Geïnspireerd...?

Meld je aan

Meer inspiratie?

Bekijk alle verhalen