Stichting Geriant

Vestigingsplaats
Heerhugowaard
Website
http://www.geriant.nl
Omschrijving
Geriant begeleidt mensen met dementie na onderzoek daarnaar. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie (én mensen met dementie in het verzorgingshuis) als op de familieleden of andere betrokkenen en omvat het hele proces tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis. Betrokkenheid en deskundigheid zijn daarbij sleutelwoorden.
Tevens biedt Geriant scholingen aan op het gebied van dementie.
Meer info is te vinden op www.geriant.nl of
www.geriantscholingenadvies.nl
Organisatie logo Stichting Geriant